Systeembeheer

Wij werken met gunstige tarieven die afhankelijk zijn van uw IT-omgeving en contractsduur.

Bij een (dreigende) storing worden wij door middel van monitoring software op de hoogte gesteld. Door deze manier van communicatie kunnen wij direct actie ondernemen en vaak is het probleem al verholpen, voordat uw bedrijf deze storing heeft opgemerkt.

Maandelijks ontvangt u van ons een rapport over de status van uw IT infrastructuur. Naast technisch belangrijke details wordt ook de algemene status bepaald in een ‘gezondheidscijfer’. Ook bevat het rapport aanbevelingen en mogelijk kritische punten die de continuïteit in gevaar kunnen brengen.

 Uw server wordt in principe of afstand door ons beheerd. Dit wordt gedeeltelijk door geautomatiseerde processen uitgevoerd. Voor sommige werkzaamheden zal beheer op uw locatie plaats moeten vinden. Om te zorgen dat uw bedrijfsvoering geen last zal ondervinden, kunnen wij die werkzaamheden eventueel op een tijdstip in de avond of tijdens het weekend uitvoeren.

Updates en patches Updates worden na handmatig getest en geaccordeerd te zijn automatisch ’s-nachts uitgevoerd.

Het is verbazingwekkend hoe weinig bedrijven zich ervan bewust zijn dat goede beveiliging essentieel is. Vaak worden de meest basale punten over het hoofd gezien. Kunt u het zich permitteren dat uw klantendatabase in handen van derden valt? Dat vertrouwelijke stukken op straat komen te liggen of zelfs doorverkocht worden? Goede beveiliging hoeft niet altijd duur of omslachtig te zijn. Profast IT Services controleert en adviseert graag in deze. Aan de basis hiervan ligt natuurlijk goede bescherming tegen virussen en informatie-stelende programma’s. Wij controleren en sturen continu bij. Wij worden direct op de hoogte gesteld als een anti-virus programma zichzelf niet op tijd bijwerkt.